Peder L. Kolstads regjering (12.05.1931-13.03.1932)


(Bondepartiet)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerembetet

Peder Ludvik Kolstad (1878-1932)
Permittert 01.02.1932. Formelt i embetet til sin død 05.03.1932.

12.05.1931-04.03.1932
Fungerende statsminister Birger Braadland (1879-1966)
01.02.1932-28.02.1932
Fungerende statsminister Nils Trædal (1879-1948)
29.02.1932-09.03.1932
Fungerende statsminister Birger Braadland (1879-1966)
10.03.1932-13.03.1932

Utenriksdepartementet

Birger Braadland (1879-1966)
12.05.1931-13.03.1932
Fungerende utenriksminister Nils Trædal (1879-1948)
29.02.1932-09.03.1932

Finans- og tolldepartementet

Peder Ludvik Kolstad (1878-1932)
Permittert 01.02.1932 - 24.02.1932.

12.05.1931-24.02.1932
Jon Sundby (1883-1972)
01.02.1932-13.03.1932

Forsvarsdepartementet

Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling (1887-1945)
12.05.1931-13.03.1932

Justis- og politidepartementet

Asbjørn Lindboe (1889-1967)
12.05.1931-13.03.1932

Kirke- og undervisningsdepartementet

Nils Trædal (1879-1948)
12.05.1931-13.03.1932

Landbruksdepartementet

Jon Sundby (1883-1972)
12.05.1931-24.02.1932
Ivar Larsen Kirkeby-Garstad (1877-1951)
25.02.1932-13.03.1932

Sosialdepartementet

Jakob Nilsson Vik (1882-1960)
12.05.1931-13.03.1932

Arbeidsdepartementet

Rasmus Olsen Langeland (1873-1954)
12.05.1931-13.03.1932

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Per Larssen (1881-1947)
12.05.1931-13.03.1932