Ivar Lykkes regjering (05.03.1926-27.01.1928)


(Høyre og Frisinnede Venstre)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerembetet

Ivar Lykke (1872-1949), H
05.03.1926-27.01.1928

Utenriksdepartementet

Ivar Lykke (1872-1949), H
05.03.1926-27.01.1928

Finans- og tolldepartementet

Fredrik Ludvig Konow (1864-1953), FV
05.03.1926-27.01.1928

Forsvarsdepartementet

Karl Wilhelm Wefring (1867-1938), FV
05.03.1926-25.07.1926
Ingolf Elster Christensen (1872-1943), H
26.07.1926-27.01.1928

Justis- og politidepartementet

Ingolf Elster Christensen (1872-1943), H
05.03.1926-25.07.1927
Knud Iversen Øyen (1865-1942), H
26.07.1926-27.01.1928

Kirke- og undervisningsdepartementet

Wilhelm Christian Magelsen (1867-1930), H
05.03.1926-24.12.1927
Ole Ludvig Bærøe (1877-1943), H
25.12.1927-27.01.1928

Landbruksdepartementet

Ole Ludvig Bærøe (1877-1943), H
05.03.1926-27.01.1928

Sosialdepartementet

Peder Andreas Morell (1868-1948), H
05.03.1926-27.01.1928

Arbeidsdepartementet

Anders Venger (1872-1935), H
05.03.1926-25.07.1926
Worm Hirsch Darre-Jenssen (1870-1945), H
26.07.1926-27.01.1928

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Charles Robertson (1875-1958), H
05.03.1926-27.01.1928