Abraham T. Berges regjering (30.05.1923-24.07.1924)


(Høyre og Frisinnede Venstre)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerembetet

Abraham Theodor Berge (1851-1936), FV
30.05.1923-24.07.1924

Utenriksdepartementet

Christian Fredrik Michelet (1863-1927), H
30.05.1923-24.07.1924

Finans- og tolldepartementet

Abraham Theodor Berge (1851-1936), FV
30.05.1923-24.07.1924

Forsvarsdepartementet

Karl Wilhelm Wefring (1867-1938), FV
30.05.1923-24.07.1924

Justis- og politidepartementet

Christian Lange Rolfsen (1864-1934), H
30.05.1923-24.07.1924

Kirke- og undervisningsdepartementet

Ivar Bergesen Sælen (1855-1923), H
I embetet til sin død 24.11.1923

30.05.1923-23.11.1923
Anders Venger (1872-1935), H
24.11.1923-11.12.1923
Karl Sanne (1869-1945), H
12.12.1923-24.07.1924

Landbruksdepartementet

Anders Venger (1872-1935), H
30.05.1923-24.07.1924

Arbeidsdepartementet

Cornelius Middelthon (1869-1934), H
30.05.1923-24.07.1924

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Johan Henrik Rye Holmboe (1863-1933), FV
30.05.1923-24.07.1924