Otto B. Halvorsens andre regjering (06.03.1923-29.05.1923)


(Høyre og Frisinnede Venstre)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerembetet

Otto Bahr Halvorsen (1872-1923), H
Permittert 24.03.1923. I embetet til sin død 23.05.1923.

06.03.1923-22.05.1923
Fungerende statsminister Christian Fredrik Michelet (1863-1927), H
24.03.1923-29.05.1923

Utenriksdepartementet

Christian Fredrik Michelet (1863-1927), H
06.03.1923-29.05.1923

Finans- og tolldepartementet

Abraham Theodor Berge (1851-1936), FV
06.03.1923-29.05.1923

Forsvarsdepartementet

Karl Wilhelm Wefring (1867-1938), FV
06.03.1923-29.05.1923

Justis- og politidepartementet

Otto Bahr Halvorsen (1872-1923), H
Permittert 24.03.1923. I embetet til sin død 23.05.1923.

06.03.1923-22.05.1923
Fungerende statsråd Odd Sverressøn Klingenberg (1871-1944), H
24.03.1923-29.05.1923

Kirke- og undervisningsdepartementet

Ivar Bergesen Sælen (1855-1923), H
06.03.1923-29.05.1923

Landbruksdepartementet

Anders Venger (1872-1935), H
06.03.1923-29.05.1923

Sosialdepartementet

Odd Sverressøn Klingenberg (1871-1944), H
06.03.1923-29.05.1923

Arbeidsdepartementet

Cornelius Middelthon (1869-1934), H
06.03.1923-29.05.1923

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Johan Henrik Rye Holmboe (1863-1933), FV
06.03.1923-29.05.1923