Otto B. Halvorsens første regjering (21.06.1920-21.06.1921)


(Høyre og Frisinnede Venstre)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerembetet

Otto Bahr Halvorsen (1872-1923), H
21.06.1920-21.06.1921

Utenriksdepartementet

Christian Fredrik Michelet (1863-1927), H
21.06.1920-21.06.1921

Finans- og tolldepartementet

Edvard Hagerup Bull (1855-1938), H
21.06.1920-21.06.1921

Forsvarsdepartementet

Karl Wilhelm Wefring (1867-1938), FV
21.06.1920-21.06.1921

Justis- og politidepartementet

Otto Bahr Halvorsen (1872-1923), H
21.06.1920-21.06.1921

Kirke- og undervisningsdepartementet

Nils Riddervold-Jensen (1863-1938), H
21.06.1920-21.06.1921

Landbruksdepartementet

Gunder Anton Jahren (1858-1933), H
21.06.1920-21.06.1921

Sosialdepartementet

Odd Sverressøn Klingenberg (1871-1944), H
21.06.1920-21.06.1921

Arbeidsdepartementet

Cornelius Middelthon (1869-1934), H
21.06.1920-21.06.1921

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Gerdt Henrik Meyer Bruun (1873-1945), H
21.06.1920-21.06.1921

Provianteringsdepartementet

Johan Henrik Rye Holmboe (1863-1933), FV
21.06.1920-21.06.1921