Gunnar Knudsens andre regjering (31.01.1913-20.06.1920)


(Venstre og Arbeiderdemokratene)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerembetet

Aanon Gunerius Knudsen (1848-1928), V
31.01.1913-20.06.1920

Utenriksdepartementet

Nils Claus Ihlen (1855-1925), V
31.01.1913-20.06.1920

Finans- og tolldepartementet

Anton Torkildsen Omholt (1861-1925), V
Permittert 23.04.1915 - 16.07.1915 og 12.12.1919 - 16.06.1920.

31.01.1913-15.06.1920
Konstituert statsråd Otto Albert Blehr (1847-1927), V
23.04.1915-15.07.1915
Konstituert statsråd Aanon Gunerius Knudsen (1848-1928), V
12.12.1919-20.06.1920

Forsvarsdepartementet

Hans Vilhelm Dopp Mandall Keilhau (1845-1917), V
31.01.1913-07.08.1914
Christian Theodor Holtfodt (1863-1930), V
08.08.1914-19.02.1919
Rudolf Elias Peersen (1868-1949), V
20.02.1919-16.06.1919
Ivar Aavatsmark (1864-1947), V
17.06.1919-20.06.1920

Justis- og politidepartementet

Lars Kristian Abrahamsen (1855-1921), V
31.01.1913-25.07.1916
Andreas Tostrup Urbye (1869-1955), V
26.07.1916-30.04.1917
Otto Albert Blehr (1847-1927), V
01.05.1917-20.06.1920

Kirke- og undervisningsdepartementet

Aasulv Olsen Bryggesaa (1856-1922), V
31.01.1913-25.10.1915
Jørgen Gunnarson Løvland (1848-1922), V
26.10.1915-20.06.1920

Landbruksdepartementet

Aanon Gunerius Knudsen (1848-1928), V
31.01.1913-11.12.1919
Haakon Martin Five (1880-1944), V
12.12.1919-20.06.1920

Sosialdepartementet

Johan Castberg (1862-1926), Ad
03.06.1913-20.04.1914
Kristian Friis Petersen (1867-1932), V
21.04.1914-30.09.1916
Lars Kristian Abrahamsen (1855-1921), V
01.10.1916-19.02.1919
Paal Olav Berg (1873-1968), V
20.02.1919-20.06.1920

Arbeidsdepartementet

Andreas Tostrup Urbye (1869-1955), V
31.01.1913-25.07.1916
Fredrik Anton Martin Olsen Nalum (1854-1935), V
26.07.1916-06.05.1920
Ole Monsen Mjelde (1865-1942), V
10.05.1920-20.06.1920

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Johan Castberg (1862-1926), Ad
31.01.1913-02.06.1913
Kristian Friis Petersen (1867-1932), V
01.10.1916-19.02.1919
Birger Stuevold-Hansen (1870-1933), V
20.02.1919-20.06.1920

Industriforsyningsdepartementet

Torolf Prytz (1858-1938), V
28.04.1917-04.07.1918
Nils Claus Ihlen (1855-1925), V
05.07.1918-11.07.1918
Haakon Hauan (1871-1961), V
12.07.1918-30.04.1920

Provianteringsdepartementet

Oddmund Vik (1858-1930), V
26.07.1916-27.11.1917
Birger Stuevold-Hansen (1870-1933), V
28.11.1917-19.02.1919
Haakon Martin Five (1880-1944), V
20.02.1919-20.06.1920

Revisjonsdepartementet

Aanon Gunerius Knudsen (1848-1928), V
31.01.1913-30.06.1918