Jens K. M. Bratlies regjering (20.02.1912-30.01.1913)


(Høyre og Frisinnede Venstre)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerembetet

Jens Kristian Meinich Bratlie (1856-1939), H
20.02.1912-30.01.1913

Utenriksdepartementet

Johannes Irgens (1869-1939), H
20.02.1912-30.01.1913

Finans- og tolldepartementet

Fredrik Ludvig Konow (1864-1953), FV
20.02.1912-30.01.1913

Forsvarsdepartementet

Jens Kristian Meinich Bratlie (1856-1939), H
20.02.1912-30.01.1913

Justis- og politidepartementet

Fredrik Stang (1867-1941), H
20.02.1912-30.01.1913

Kirke- og undervisningsdepartementet

Edvard Apolloniussen Liljedahl (1845-1924), FV
20.02.1912-30.01.1913

Landbruksdepartementet

Erik Mathiassen Enge (1852-1933), FV
20.02.1912-30.01.1913

Arbeidsdepartementet

Bernhard Cornelius Brænne (1854-1927), H
20.02.1912-22.08.1912
Nils Olaf Hovdenak (1854-1942), H
23.08.1912-30.01.1913

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Ambortius Olsen Lindvig (1855-1946), FV
20.02.1912-30.01.1913

Revisjonsdepartementet

Jens Kristian Meinich Bratlie (1856-1939), H
20.02.1912-30.01.1913