Gunnar Knudsens første regjering (19.03.1908-01.02.1910)


(Venstre og Arbeiderdemokratene)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerembetet

Aanon Gunerius Knudsen (1848-1928), V
19.03.1908-01.02.1910

Utenriksdepartementet

Wilhelm Christopher Christophersen (1832-1913), V
19.03.1908-01.02.1910

Finans- og tolldepartementet

Aanon Gunerius Knudsen (1848-1928), V
19.03.1908-01.02.1910

Forsvarsdepartementet

Thomas Thomassen Heftye (1860-1921), V
19.03.1908-10.04.1908
Haakon Ditlev Lowzow (1854-1915), V
11.04.1908-19.08.1909
August Geelmuyden Spørck (1851-1928), V
20.08.1909-01.02.1910

Justis- og politidepartementet

Johan Castberg (1862-1926), Ad
19.03.1908-01.02.1910

Kirke- og undervisningsdepartementet

Karl Seip (1850-1909), V
Permittert 08.07.1909. I embetet til sin død 16.09.1909.

19.03.1908-15.09.1909
Knut Johannes Hougen (1854-1954), V
08.07.1909-17.09.1909
Knut Johannes Hougen (1854-1954), V
18.09.1909-01.02.1910

Landbruksdepartementet

Hans Konrad Henriksen Foosnæs (1846-1917), V
19.03.1908-01.02.1910

Arbeidsdepartementet

Nils Claus Ihlen (1855-1925), V
19.03.1908-01.02.1910

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Lars Kristian Abrahamsen (1855-1921), V
19.03.1908-01.02.1910

Revisjonsdepartementet

Aanon Gunerius Knudsen (1848-1928), V
19.03.1908-01.02.1910