Otto A. Blehrs første regjering (21.04.1902-21.10.1903)


(Venstre)

Statsråder Virkeperiode

Statsrådsavdelingen i Kristiania

Statsminister Otto Albert Blehr (1847-1927)
21.04.1902-21.10.1903

Finans- og tolldepartementet

Elias Sunde (1851-1910)
21.04.1902-31.05.1903
Aanon Gunerius Knudsen (1848-1928)
01.06.1903-21.10.1903

Forsvarsdepartementet

Hans Georg Jacob Stang (1858-1907)
21.04.1902-08.06.1903
Thomas Thomassen Heftye (1860-1921)
09.06.1903-21.10.1903

Justis- og politidepartementet

Søren Tobias Årstad (1861-1928)
21.04.1902-21.10.1903

Kirke- og undervisningsdepartementet

Vilhelm Andreas Wexelsen (1849-1909)
21.04.1902-21.10.1903

Landbruksdepartementet

Wollert Konow (H.) (1847-1932)
Permittert i mars 1903.

21.04.1902-08.06.1903
Aanon Gunerius Knudsen (1848-1928)
09.06.1903-21.10.1903

Arbeidsdepartementet

Jørgen Gunnarson Løvland (1848-1922)
21.04.1902-21.10.1903

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Otto Albert Blehr (1847-1927)
31.12.1902-21.10.1903

Indredepartementet

Otto Albert Blehr (1847-1927)
21.04.1902-31.12.1902

Revisjonsdepartementet

Wollert Konow (H.) (1847-1932)
Permittert i mars 1903.

21.04.1902-08.06.1903
Aanon Gunerius Knudsen (1848-1928)
01.03.1903-31.03.1903
Otto Albert Blehr (1847-1927)
09.06.1903-21.10.1903

Statsrådsavdelingen i Stockholm

Statsminister Ole Anton Qvam (1834-1904)
21.04.1902-21.10.1903
Aanon Gunerius Knudsen (1848-1928)
21.04.1902-28.02.1903
Sigurd Ibsen (1859-1930)
21.04.1902-21.10.1903
Elias Sunde (1851-1910)
01.06.1903-21.10.1903