Francis Hagerups første regjering (14.10.1895-16.02.1898)


(Høyre, Moderate Venstre og Venstre)

Statsråder Virkeperiode

Statsrådsavdelingen i Kristiania

Statsminister George Francis Hagerup (1853-1921), H
14.10.1895-16.02.1898

Finans- og tolldepartementet

Fredrik Stang Lund (1859-1922), V
14.10.1895-31.10.1895
Birger Kildal (1849-1913), V
01.11.1895-16.02.1898

Forsvarsdepartementet

Christian Wilhelm Engel Bredal Olssøn (1844-1915), H
14.10.1895-16.02.1898

Justis- og politidepartementet

George Francis Hagerup (1853-1921), H
14.10.1895-31.07.1897
Harald Smedal (1859-1911), V
01.08.1897-16.02.1898

Kirke- og undervisningsdepartementet

Jakob Liv Rosted Sverdrup (1845-1899), MV
14.10.1895-16.02.1898

Arbeidsdepartementet

Peder Nilsen (1846-1921), H
14.10.1895-31.07.1897
Fredrik Stang Lund (1859-1922), V
01.08.1897-16.02.1898

Indredepartementet

Thomas von Westen Engelhart (1850-1905), V
14.10.1895-31.07.1897
Olaj Johan Olsen (1851-1920), MV
01.08.1897-16.02.1898

Revisjonsdepartementet

Fredrik Stang Lund (1859-1922), V
14.10.1895-31.10.1896
Harald Smedal (1859-1911), V
01.11.1896-31.07.1897
George Francis Hagerup (1853-1921), H
01.08.1897-16.02.1898

Statsrådsavdelingen i Stockholm

Statsminister Gregers Winther Wulfsberg Gram (1846-1929), H
14.10.1895-16.02.1898
Baard Madsen Haugland (1835-1896), MV
I embetet til sin død 07.05.1896.

14.10.1895-06.05.1896
Harald Smedal (1859-1911), V
14.10.1895-31.10.1896
Olaj Johan Olsen (1851-1920), MV
15.08.1896-31.07.1897
Fredrik Stang Lund (1859-1922), V
01.11.1896-31.07.1897
Thomas von Westen Engelhart (1850-1905), V
01.08.1897-16.02.1898
Peder Nilsen (1846-1921), H
Permittert september 1897.

01.08.1897-30.09.1897