Johannes W.C. Steens første regjering (06.03.1891-01.05.1893)


(Venstre)

Statsråder Virkeperiode

Statsrådsavdelingen i Kristiania

Statsminister Johannes Wilhelm Christian Steen (1827-1906)
06.03.1891-01.05.1893

Finans- og tolldepartementet

Johannes Wilhelm Christian Steen (1827-1906)
06.03.1891-01.05.1893

Forsvarsdepartementet

Peter Theodor Holst (1843-1908)
06.03.1891-01.05.1893

Justis- og politidepartementet

Ole Anton Qvam (1834-1904)
06.03.1891-01.05.1893

Kirke- og undervisningsdepartementet

Vilhelm Andreas Wexelsen (1849-1909)
06.03.1891-30.06.1892
Carl Christian Berner (1841-1918)
01.07.1892-01.05.1893

Arbeidsdepartementet

Hans Hein Theodor Nysom (1845-1903)
06.03.1891-01.05.1893

Indredepartementet

Wollert Konow (H.) (1847-1932)
06.03.1891-01.05.1893

Revisjonsdepartementet

Hans Hein Theodor Nysom (1845-1903)
06.03.1891-27.11.1891
Thomas von Westen Engelhart (1850-1905)
28.11.1891-29.06.1892
Jacob Otto Lange (1833-1902)
30.06.1892-01.05.1893

Statsrådsavdelingen i Stockholm

Statsminister Otto Albert Blehr (1847-1927)
06.03.1891-01.05.1893
Carl Christian Berner (1841-1918)
06.03.1891-30.06.1892
Jacob Otto Lange (1833-1902)
06.03.1891-30.06.1892
Thomas von Westen Engelhart (1850-1905)
01.07.1892-01.05.1893
Vilhelm Andreas Wexelsen (1849-1909)
01.07.1892-01.05.1893