Det andre Wedelske ministerium og dets fortsettelse inntil tronskiftet (19.09.1836-07.03.1844)


Statsråder Virkeperiode

Statsrådsavdelingen i Christiania

Stattholder Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1779-1840)
Permittert 21.08.1840. I embetet til sin død 27.08.1840.

19.09.1836-26.08.1840
Stattholder Severin Løvenskiold (1777-1856)
Tiltrådte mai 1841.

27.02.1841-09.08.1855
Førstestatsråd Jonas Collett (1772-1851)
01.07.1822-16.12.1836
Førstestatsråd Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
17.12.1836-04.01.1855

Marinedepartementet

Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
01.06.1836-30.11.1836
Thomas Fasting (1769-1841)
01.12.1836-16.10.1839
Hans Christian Petersen (1793-1862)
17.10.1839-31.05.1840
Valentin Christian Wilhelm Sibbern (1779-1853)
01.06.1840-31.05.1841
Hans Christian Petersen (1793-1862)
01.06.1841-31.08.1843
Valentin Christian Wilhelm Sibbern (1779-1853)
01.09.1843-31.08.1844

Finans- og tolldepartementet

Jonas Collett (1772-1851)
Bestyrte embetet til 17.12.1836.

01.01.1822-09.11.1836
Jørgen Herman Vogt (1784-1862)
17.12.1836-30.04.1846

Armédepartementet

Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
01.05.1836-24.10.1837
Palle Rømer Fleischer (1781-1851)
25.10.1837-30.04.1839
Oluf Borch de Schouboe (1777-1844)
01.05.1839-30.08.1839
Valentin Christian Wilhelm Sibbern (1779-1853)
31.08.1839-31.05.1840
Palle Rømer Fleischer (1781-1851)
01.06.1840-30.08.1842
Oluf Borch de Schouboe (1777-1844)
31.08.1842-31.08.1843
Palle Rømer Fleischer (1781-1851)
01.09.1843-29.09.1846

Justis- og politidepartementet

Valentin Christian Wilhelm Sibbern (1779-1853)
01.06.1836-30.06.1837
Andreas Arntzen (1777-1837)
Permittert august 1837. I embetet til sin død 14.12.1837.

01.07.1837-13.12.1837
Poul Christian Holst (1776-1863)
01.08.1837-21.01.1838
Olaus Michael Schmidt (1784-1851)
22.01.1838-30.06.1838
Valentin Christian Wilhelm Sibbern (1779-1853)
01.07.1838-31.07.1839
Olaus Michael Schmidt (1784-1851)
01.08.1839-31.08.1842
Valentin Christian Wilhelm Sibbern (1779-1853)
01.09.1842-31.08.1843
Olaus Michael Schmidt (1784-1851)
01.09.1843-31.03.1845

Kirke- og undervisningsdepartementet

Christian Adolph Diriks (1775-1837)
01.09.1825-09.11.1836
Oluf Borch de Schouboe (1777-1844)
10.11.1836-30.11.1836
Andreas Arntzen (1777-1837)
01.12.1836-31.05.1837
Poul Christian Holst (1776-1863)
01.06.1837-31.08.1839
Oluf Borch de Schouboe (1777-1844)
01.09.1839-30.09.1840
Poul Christian Holst (1776-1863)
01.10.1840-31.08.1843
Oluf Borch de Schouboe (1777-1844)
01.09.1843-31.08.1844

Revisjonsdepartementet

Peter Motzfeldt (1777-1854)
01.09.1835-26.05.1837
Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
27.05.1837-28.02.1838
Oluf Borch de Schouboe (1777-1844)
01.03.1838-30.04.1839
Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
01.05.1839-31.08.1841
Oluf Borch de Schouboe (1777-1844)
01.09.1841-31.08.1842
Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
01.09.1842-31.08.1845

Statsrådsavdelingen i Stockholm

Statsminister Severin Løvenskiold (1777-1856)
10.07.1828-26.02.1841
Statsminister Frederik Gottschalk Heltzen Due (1796-1873)
27.02.1841-15.12.1858
Thomas Fasting (1769-1841)
01.06.1836-30.11.1836
Poul Christian Holst (1776-1863)
01.06.1836-31.05.1837
Oluf Borch de Schouboe (1777-1844)
01.02.1837-28.02.1838
Valentin Christian Wilhelm Sibbern (1779-1853)
01.07.1837-30.06.1838
Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
01.05.1838-30.04.1839
Olaus Michael Schmidt (1784-1851)
01.07.1838-31.07.1839
Palle Rømer Fleischer (1781-1851)
01.05.1839-31.05.1840
Poul Christian Holst (1776-1863)
01.09.1839-30.09.1840
Hans Christian Petersen (1793-1862)
01.06.1840-31.05.1841
Oluf Borch de Schouboe (1777-1844)
01.10.1840-31.08.1841
Valentin Christian Wilhelm Sibbern (1779-1853)
01.06.1841-31.08.1842
Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
01.09.1841-31.08.1842
Olaus Michael Schmidt (1784-1851)
01.09.1842-31.08.1843
Hans Christian Petersen (1793-1862)
01.09.1843-31.08.1844
Poul Christian Holst (1776-1863)
01.09.1843-31.08.1844
Konstituert statsråd Frederik Gottschalk Heltzen Due (1796-1873)
01.06.1837-31.07.1837