Administrasjonsrådet for den sivile forvaltningen av de okkuperte områdene (15.04.1940-24.09.1940)

Stilling Virkeperiode

Rikskommisær

Josef Antonius Heinrich Terboven (1898-1945)
24.04.1940-07.05.1945

Utenriksdepartementet

Departementsansvarlig Ingolf Elster Christensen (1872-1943)
15.04.1940-24.09.1940

Finans- og tolldepartementet

Departementsansvarlig Gunnar Jahn (1883-1971)
15.04.1940-03.06.1940

Forsvarsdepartementet

Departementsansvarlig Ingolf Elster Christensen (1872-1943)
15.04.1940-24.09.1940

Justis- og politidepartementet

Departementsansvarlig Ole Fingalf Harbek (1887-1974)
15.04.1940-24.09.1940

Kirke- og undervisningsdepartementet

Departementsansvarlig Didrik Arup Seip (1884-1963)
15.04.1940-24.09.1940

Landbruksdepartementet

Departementsansvarlig Rasmus Johannes Mork (1896-1974)
15.04.1940-24.09.1940

Sosialdepartementet

Departementsansvarlig Andreas Melchior Seip Diesen (1881-1958)
15.04.1940-24.09.1940

Arbeidsdepartementet

Departementsansvarlig Ingolf Elster Christensen (1872-1943)
04.06.1940-24.09.1940
Departementsansvarlig Gunnar Jahn (1883-1971)
15.04.1940-03.06.1940

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Departementsansvarlig Jens Bache-Wiig (1880-1965)
15.04.1940-24.09.1940

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet

Departementsansvarlig Jens Bache-Wiig (1880-1965)
15.04.1940-24.09.1940