Quislings første NS-regjering (09.04.1940-14.04.1940)

Stilling Virkeperiode

Statsminister

Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling (1887-1945)
09.04.1940-14.04.1940

Utenriksdepartementet

Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling (1887-1945)
09.04.1940-14.04.1940

Finans- og tolldepartementet

Anton Frederik Winter Jakhelln Prytz (1878-1945)
Tiltrådte ikke.

09.04.1940-14.04.1940

Forsvarsdepartementet

Ragnvald Hvoslef (1872-1944)
Tiltrådte ikke.

09.04.1940-14.04.1940

Justis- og politidepartementet

Jonas Lie (1899-1945)
Tiltrådte ikke.

09.04.1940-14.04.1940

Kirke- og undervisningsdepartementet

Birger Øivind Meidell (1882-1958)
09.04.1940-14.04.1940

Landbruksdepartementet

Tormod Kristoffer Hustad (1889-1973)
09.04.1940-14.04.1940

Sosialdepartementet

Gulbrand Oscar Johan Lunde (1901-1942)
Tiltrådte ikke.

09.04.1940-14.04.1940

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Albert Viljam Hagelin (1882-1946)
09.04.1940-14.04.1940

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet

Albert Viljam Hagelin (1882-1946)
09.04.1940-14.04.1940

Arbeidsdepartementet

Ragnar Sigvald Skancke (1890-1948)
Tiltrådte ikke.

09.04.1940-14.04.1940