Interimsregjeringen under kong Oscar I.s første sykdomsfravær (norske medlemmer) (11.10.1852-11.04.1853)

Statsminister

Frederik Gottschalk Heltzen Due (1796-1873)

Statsråder

Ole Wilhelm Erichsen (1793-1860)
Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
Hans Christian Petersen (1793-1862)
Christian Zetlitz Bretteville (1800-1871)
Søren Anton Wilhelm Sørenssen (1793-1853)

Tilforordnede statsråder

Niels Arntzen Sem (1782-1859)
Valentin Christian Wilhelm Sibbern (1779-1853)
Balthazar Nicolai Garben (1794-1867)
Jens Lauritz Arup (1793-1874)
Gustav Peter Blom (1785-1869)

Tilforordnede statsråder i Christiania

Marinedepartementet: Niels Andreas Thrap (1793-1856)
Justis- og politidepartementet: Peder Carl Lasson (1798-1873)
Revisjonsdepartementet: Poul Christian Holst (1776-1863)