Hjemmefrontens rådmenn i Oslo mai 1945 (08.05.1945-13.05.1945)

Stilling Virkeperiode

Finans- og tolldepartementet

Rådmann Egil Kaare Sundt (1903-1950)
08.05.1945-13.05.1945

Justis- og politidepartementet

Rådmann Carl Nicolai Stoud Platou (1885-1956)
08.05.1945-13.05.1945

Kirke- og undervisningsdepartementet

Rådmann Alv Harald Helland (1908-1976)
08.05.1945-13.05.1945

Landbruksdepartementet

Rådmann Reidar Dorenfeldt Tønnesson (1895-1963)
08.05.1945-13.05.1945

Sosialdepartementet

Rådmann Sverre Iversen (1879-1967)
08.05.1945-13.05.1945

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet

Rådmann Nikolai Andreas Schei (1901-1885)
08.05.1945-13.05.1945

Arbeidsdepartementet

Rådmann Halvdan Eyvind Stokke (1900-1977)
08.05.1945-13.05.1945

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Rådmann Per Preben Prebensen (1896-1961)
08.05.1945-13.05.1945