Quislings andre NS-regjering (01.02.1942-07.05.1945)

Stilling Virkeperiode

Rikskommisær

Josef Antonius Heinrich Terboven (1898-1945)
24.04.1940-07.05.1945

Ministerpresident

Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling (1887-1945)
01.02.1942-07.05.1945

Finans- og tolldepartementet

Anton Frederik Winter Jakhelln Prytz (1878-1945)
01.02.1942-18.02.1945
Konstituert minister Per Einarsøn von Hirsch (1902-1987)
19.02.1945-07.05.1945

Justis- og politidepartementet

Sverre Parelius Riisnæs (1897-1988)
01.02.1942-07.05.1945

Kirke- og undervisningsdepartementet

Ragnar Sigvald Skancke (1890-1948)
01.02.1942-07.05.1945

Landbruksdepartementet

Thorstein John Ohnstad Fretheim (1886-1971)
01.02.1942-20.04.1945
Konstituert minister Trygve Dahli Laurantzon (1903-1975)
21.04.1945-07.05.1945

Sosialdepartementet

Johan Andreas Lippestad (1902-1961)
Permittert 08.10.1944.

01.02.1942-07.05.1945
Fungerende minister Christian Astrup (1909-1983)
08.10.1944-07.05.1945

Trafikkdepartementet

Hans Skarphagen (1888-1971)
01.02.1944-07.05.1945

Politidepartementet

Jonas Lie (1899-1945)
01.02.1942-07.05.1945

Innenriksdepartementet

Albert Viljam Hagelin (1882-1946)
01.02.1942-07.11.1944

Arbeidsdepartementet

Tormod Kristoffer Hustad (1889-1973)
01.02.1942-31.01.1944

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet

Eivind Stenersen Blehr (1881-1957)
Departementet ble slått sammen med Næringsdepartementet fra 01.04.1943.

01.02.1942-31.03.1943

Næringsdepartementet

Eivind Stenersen Blehr (1881-1957)
01.04.1943-11.06.1944

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Eivind Stenersen Blehr (1881-1957)
01.02.1942-31.03.1943

Næringsdepartementet

Alf Larsen Whist (1880-1962)
12.06.1944-07.05.1945

Innenriksdepartementet

Arnvid Birger Liljedahl Vasbotten (1903-1985)
08.11.1944-07.05.1945

Kultur- og folkeopplysningsdepartementet

Rolf Jørgen Fuglesang (1909-1988)
01.02.1942-07.05.1945

Sjøfartsdepartementet

Kjeld Stub Irgens (1879-1963)
01.02.1942-11.06.1944

Statsråd uten portefølje

Alf Larsen Whist (1880-1962)
Sjef for samordning av forsyninger og næringslivets krigsinnsats.

04.11.1943-11.06.1944