Terbovens kommissariske statsråder (25.09.1940-31.01.1942)

Stilling Virkeperiode

Rikskommisær

Josef Antonius Heinrich Terboven (1898-1945)
24.04.1940-07.05.1945

Finans- og tolldepartementet

Konstituert statsråd Erling Sandberg (1879-1956)
25.09.1940-31.01.1942

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsråd Sverre Parelius Riisnæs (1897-1988)
25.09.1940-31.01.1942

Kirke- og undervisningsdepartementet

Konstituert statsråd Ragnar Sigvald Skancke (1890-1948)
25.09.1940-31.01.1942

Landbruksdepartementet

Konstituert statsråd Thorstein John Ohnstad Fretheim (1886-1971)
25.09.1940-31.01.1942

Sosialdepartementet

Konstituert minister Johan Andreas Lippestad (1902-1961)
25.09.1941-31.01.1942
Konstituert statsråd Birger Øivind Meidell (1882-1958)
25.09.1940-24.09.1941

Politidepartementet

Konstituert statsråd Jonas Lie (1899-1945)
25.09.1940-31.01.1942

Kultur- og folkeopplysningsdepartementet

Konstituert statsråd Gulbrand Oscar Johan Lunde (1901-1942)
25.09.1940-31.01.1942

Innenriksdepartementet

Konstituert statsråd Albert Viljam Hagelin (1882-1946)
25.09.1940-31.01.1942

Arbeidsdepartementet

Konstituert statsråd Tormod Kristoffer Hustad (1889-1973)
25.09.1940-31.01.1942

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Konstituert statsråd Sigurd Halvorsen Johannessen (1881-1964)
25.09.1940-31.01.1942

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet

Konstituert statsråd Øystein Olsen Ravner (1893-1975)
25.09.1940-31.01.1942

Sjøfartsdepartementet

Konstituert statsråd Kjeld Stub Irgens (1879-1963)
25.09.1940-31.01.1942

Departementet for arbeidstjeneste og idrett

Konstituert statsråd Axel Heiberg Stang (1904-1974)
25.09.1940-31.01.1942