Dette er en utdatert side

Du er nå kommet til en gammel utdatert side. Du kan besøke våre nye sider her.

This is an outdated page

You have reached an old outdated page. Please visit our new pages here.

Valglistearkivet

Tidsperiode: 1989-2011

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (2001-2009), fylkestings- (2003-2011) og sametingsvalg (1989-2009). Listene ligger tilgjengelig som oversikter på nettet, men kan også utleveres i ønsket dataformat. Arkivet er nå oppdatert med de godkjente valglistene for fylkestingsvalget 2011.

Bakgrunn

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kanditater som ut ifra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Kilder

NSD mottar valglistene for stortings- og fylkestingsvalgene fra de lokale valgstyrene. Valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet 'Historiske valgdata' - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011.

 

Kilde: Valglistearkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data