Biografier

Wilhelm Christian Suhrke


Født: 02.11.1863
Død: 10.05.1950
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 1. representant Fredrikshald Vicekonsul, arkitekt Høyre
1910-12 1. representant Fredrikshald Konsul, arkitekt Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Budgetkomiteen
Gikk ut for Suhrke i 1906

1910-12 Medlem i Konstutionskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 02.11.1863, Fredrikshald.
Sønn av arkitekt og bygmester Ernst Suhrke og Barthe Svendsen.

Utdanning og yrke:

Eksamen - Trondhjem tekniske skole som bygningsingeniør (1882)
Studerte - Bygningsfag og arkitektur ved den tekniske skole i Hannover (1884-1886)

Skibsreder
Drev - Bygningsforretning (fra 1892) (overtok farens bygningsforretning)
Tysk vicekonsul (fra 1901)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1892 medlem Fredrikshald bystyre
Ukjent periode varaordfører Fredrikshald bystyre

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale hverv

Diverse:

Interessert Forskjellige industrielle foretagender (-)