Biografier

Christian Emil Stoud Platou


Født: 18.04.1861
Død: 28.07.1923
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 4. representant Kristiania Fhv. generaldirektør Høyre
1922-24 4. representant Kristiania Fhv. generaldirektør Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Jernbanekomiteen
Erstattet av Getz 11.01.-21.01.1923. Døde i 1923, Hjelm Waage trådte inn i hans sted.

Medlem i Jernbanekomiteen
Erstattet av Getz 11.01.-21.01.1923. Døde i 1923, Hjelm Waage trådte inn i hans sted.

Medlem i Lønningskomiteen
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av Statens innkjøpsdirektorat. Døde i 1923, O. C. Müller trådte inn i hans sted.

Medlem i Lønningskomiteen
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av Statens innkjøpsdirektorat. Døde i 1923, O. C. Müller trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for O. B. Halvorsen 06.03.1923. Døde 28.07.1923, Hambro trådte inn i hans sted fra 15.10.1923.

Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for O. B. Halvorsen 06.03.1923. Døde 28.07.1923, Hambro trådte inn i hans sted fra 15.10.1923.

Personalia:

Født 18.04.1861, Hamar.
Sønn av kjøpmann og banksjef Christian Fredrik Stoud Platou (1824-1883) og Olivia Dorothea Elisabeth (Elise) Sem (1833-1923).

Utdanning og yrke:

Student - Hamar (1879)
Cand. jur. (1884)

Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Mandal (1884-1886)
Sekretær - Styret Norges Statsbaner (fra 1887)
Kontorsjef - Revisjonskontoret, Norges Statsbaner (1892-1903) (fra jan. 1892)
Direktørassistent - Trafikkavdelingen, Norges Statsbaner (1903-1907)
Trafikkdirektør - Norges Statsbaner (1907-1910)
Overbestyrer - Hovedjernbanen (1910-1912) (fra 1. juli 1910)
Kst. generaldirektør - Statsbanene (1912-1919) (til mars 1919)

Offentlige verv:

Sekretær - Fraksjonen i den i 1899 nedsatte arrangementskomite for stasjonsarrangementet i Oslo
Sekretær - Jernbanenes administrasjonskt. av 1897
Medlem - Jernbanenes administrasjonskt. av 1906
Medlem - Plankomiteen for Østbanestasjonen av 1909
Medlem - Godstakstkt. av 1911
Deltok - En rekke utenlandske jernbanekonferanser
Medlem - Sosialiseringskt. av 1919 (til 1922) (-1-1922)
Sekretær - Bedømmelseskomiteen om planer for stasjonsarrangementet i Oslo (1896)

Verv i organisasjoner:

Formann - Norges Industriforbund (1919-1923)(Tsd.)

Litteratur:

Utarbeidet - Utkast til ny jernbanelov (for Arbeidsdepartementet)

Diverse:

Slektskap: Han er farbror av etternevnte. Om tidligere representanter av hans navn og slekt, se Lindstøl s. 691.