Biografier

Hans Hein Theodor Nysom


Født: 05.09.1845
Død: 28.08.1903
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1895-97 2. representant Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger Sekondløitnant Venstre
1898-00 3. representant Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger Sekondløitnant Venstre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Revisjonsdepartementet 06.03.1891 - 27.11.1891
Statsråd Arbeidsdepartementet 06.03.1891 - 01.05.1893
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 17.02.1898 - 28.02.1899
Statsråd Arbeidsdepartementet 01.03.1899 - 31.05.1900
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.06.1900 - 05.11.1900