Biografier

Jakob Jakobsen Myklebust


Født: 09.11.1851
Død: 28.04.1922
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1886-88 1. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruger Venstre
1886-88 1. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruger Venstre
1889-91 4. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruger Det Moderate Venstre
1889-91 4. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruger Det Moderate Venstre
1907-09 1. suppleant 5. Nordfjord Gaardbruker Venstre
1907-09 1. suppleant 5. Nordfjord Gaardbruker Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1886-88 Medlem i Toldkomiteen
Medlem i Toldkomiteen
1889-91 Medlem i Landbrukskomiteen
Medlem i Landbrukskomiteen
1907-09 Medlem i Veikomiteen
Trådte inn for Aarnes i 1908.

Medlem i Veikomiteen
Trådte inn for Aarnes i 1908.

Personalia:

Født 09.11.1851 , Myklebust i Breim.
Sønn av gaardbruker Jakob Jakobsen Myklebust og Anne Steffensdatter Bjørklo.

Utdanning og yrke:

Elev - Kursus paa folkehøiskolen i Gloppen

Gaardbruker - Myklebust i Breim (fra 1879) (overtok farsgården)
Amtsrevisor (fra 1904)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1875 medlem Gloppen herredsstyre
1884- ordfører Gloppen herredsstyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Gloppen/Breim? (i 6 aar)
M. fl. - Kommunale hverv
Skattekommissær - (1892-1894)