Biografier

Bernhard Ludvig Essendrop


Født: 21.12.1812
Død: 13.03.1891
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1862-64 3. representant Søndre Throndhjems Amt Sogneprest
1862-64 3. representant Søndre Throndhjems Amt Sogneprest
1865-67 1. representant Søndre Trondhjems Amt Sogneprest
1865-67 1. representant Søndre Trondhjems Amt Sogneprest
1871-73 1. suppleant Søndre Trondhjems Amt Sogneprest
1871-73 1. suppleant Søndre Trondhjems Amt Sogneprest
1874-78 2. representant Søndre Throndhjems Amt Provst og sogneprest
1874-78 2. representant Søndre Throndhjems Amt Provst og sogneprest
1877-79 2. representant Trondhjem og Levanger Stiftsprovst og sogneprest
1877-79 2. representant Trondhjem og Levanger Stiftsprovst og sogneprest
1880-82 2. representant Trondhjem og Levanger Stiftsprovst
1880-82 2. representant Trondhjem og Levanger Stiftsprovst