Biografier

Walter Scott Dahl


Født: 21.02.1839
Død: 04.09.1906
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1874-78 5. representant Romsdals Amt Høiesteretsadvokat
1877-79 5. representant Romsdals Amt Høiesteretsadvokat
1883-85 1. suppleant Romsdals Amt Høiesteretsadvokat Venstre
1886-88 3. representant Kristians Amt Høiesteretsadvokat Venstre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Indredepartementet 05.03.1888 - 31.07.1888
Statsråd Justis- og politidepartementet 28.06.1888 - 31.07.1888
Statsråd Justis- og politidepartementet 15.09.1888 - 12.07.1889