Biografier

Olaf Bryn


Født: 09.06.1872
Død: 08.10.1948
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 5. representant Akershus fylke Gårdbruker Høyre
1925-27 5. representant Akershus fylke Gårdbruker Høyre
1928-30 1. suppleant Akershus fylke Gårdbruker Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Sekretær i Toldkomiteen
1925-27 Medlem i Toldkomiteen
1928-30 Varamedlem i Finanskomiteen (av 1922)
Møtte for Venger 02.05.-05.05.1928.

Varamedlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Møtte for Gram 11.01.-27.01.1928.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Venger i 1926.

Personalia:

Født 09.06.1872, Bryn i Vestre Bærum.
Sønn av gårdbruker Thron Bryn (1836-1890) og Karen Tanum (1846-1920).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1890)
Hospiterte - Ved Sem landbruksskole vinteren (1894-1895)

Gårdbruker - Bryn og Rud i Vestre Bærum (fra 1890) (overtok farsgården To gårder)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Bærum herredsstyre
1904-07 varaordfører Bærum herredsstyre
1909- medlem Bærum formannskap
1907-1909 varaordfører Bærum herredsstyre
1910-13 ordfører Bærum herredsstyre
1913-16 ordfører Bærum herredsstyre
1916-19 medlem Bærum herredsstyre
1919-22 medlem Bærum herredsstyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Bærum
M. fl. - Kommunale verv
Medlem - Fylkets veistyre (til 1922)(fra den nye veilovs ikrafttreden) (-1-1922)(fra den nye veilovs ikrafttreden)
Formann - Forliksrådet, Bærum (1914-1934)
Varamann - Ankenemnda i Trustkontrollen (1926-1932)
Medlem - Ettersynskomiteen ved Norges Banks hovedkontor (fra 1928)

Verv i organisasjoner:

Varamann - Styret i Østlandets Melkesentral (fra 1930)

Andre administrative verv:

Medlem - Styre Bærums Sparebank
Medlem - Forstanderskap i Bærums Sparebank (1895-1928)

Diverse:

Slektskap: Svoger og fetter av nedennevnte A. Staver