Resultater fra meningsmålingene (Partibarometer_Enkeltmaalinger)

Tabellen viser partienes oppslutning i hver av meningsmålingene i partibarometer-basen.

Unikt nummer for hver enkelt måling (Nr)

Partikode felles for alle arkivene (Partikode)

Partioppslutning i prosent (Oppslutning_prosent)