Bakgrunnsopplysninger for parti (Parti_bakgrunn)

Tabellen inneholder bakgrunnsopplysninger om partier fra 1884 til i dag. Opplysningene inneholder bl.a stiftelesesår, eventuelt nedleggingsår, om partiet har vært på Stortinget, generell partihistorikk o s v.

Alle parti som har vært representert på Stortinget er med. Mindre partier som har stilt liste fra og med valget 1989 men som ikke fikk sete på Stortinget er også med. Informasjon er først og fremst tilrettelagt for partier som er representert på Stortinget.

Unikt partinummer (Kode)

Hvert parti har fått et unikt nummer. Merk at Det liberale folkeparti som ble vedtatt nedlagt ca 1989 (før valget) har fått et nytt nummer når det ble reetablert.

Stortingspartier (Stortingsparti)

Variabelen viser om partiet har hatt representanter på Stortinget, der 1 betyr representert på Stortinget og 0 betyr ikke representert.

Kort partihistorikk (Partihistorikk)

I hovedsak komplett for parti som har vært representert på Stortinget. Mangelfull for de nyere parti.

Parti vs liste (Type)

Viser i tekstform om enheten er Parti eller Liste.

Tidspunkt partiet ble stiftet (Skipingstidspunkt)

Mangelfull for mindre partier, det vil si at partier som ikke er eller ikke har har vært representert på Stortinget.

År partiet ble nedlagt (Nedleggjingsaar)

Viser året partiet ble lagt ned.

Kort informasjon om årsak til stiftelse (Skiping)

Variabelen ble tilrettelagt i forbindelse med tilrettelegging av partiprogrammer. Bare større partier som har vært representert på Stortinget er med.

Viktige organisatoriske endringer i parti (Endringar)

Variabelen ble tilrettelagt i forbindelse med tilrettelegging av partiprogrammer. Bare større partier som har vært representert på Stortinget er med.

Parti gruppert etter høyre-venstre skala (Gruppe)

En skala som går fra 1 (RV, NKP, SV)) til 9 (NS). Mangelfull for mindre partier det vil si partier som ikke er eller ikka har vært representert på Stortinget.

Valgdeltakelse (Valdeltaking)

Variabelen viser hvilke år partiet har stilt til valg.

Merknader til partiprogrammer (Merknader)

Variabelen ble tilrettelagt i forbindelse med tilrettelegging av partiprogrammer. Bare større partier som har vært representert på Stortinget er med.

Sentral partilitteratur om partiet (Litteratur)

Variabelen ble tilrettelagt i forbindelse med tilrettelegging av partiprogrammer. Bare større partier som har vært representert på Stortinget er med.

Liste over tilrettelagte partiprogrammer (Tilrettelagte_dokumenter)

Variabelen ble tilrettelagt i forbindelse med tilrettelegging av partiprogrammer. Bare større partier som har vært representert på Stortinget er med.

Kommentar til kodinga og opplysningane (Kommentar)

Variabelen gjev kortfatta opplysning om visse delar av informasjonen.

Kode frå Stortingsbiografidatabasen (Stb_parti_kode)

Variabelen gjer det råd å kopla gamle kodar til dei partikodane som finst i DOK_Partinavn. Feltet er definert som eit tekstfelt, fordi ein ny kode kan femna om fleire av dei gamle.

Kode frå Politikerarkivet (PA_parti_kode)

Variabelen gjer det råd å kopla gamle kodar til dei partikodane som finst i DOK_Partinavn. Feltet er definert som eit tekstfelt, fordi ein ny kode kan femna om fleire av dei gamle.

Partiets nynorske navn (Eintaltekst_nn)

Variabelen viser partiets nynorske navn.

Partiets fullstendige navn (Fullstendig_namn)

Variabelen viser partiets fullstendige navn. Dette gjelder for partier som har fått forkortet ned navnet. Eksempel: To foreldre listen, heter egentlig" Barns rett til optimal kontakt med begge biologiske foreldre og besteforeldre. Verdige vilkår for eldre".