CD: Oversikt over partidokumenter (CD_Partifull)

Enheten er dokument og inneholder generell informasjon om dokumentene på CDen "Vi vil..!, Norske partiprogrammer 1884 - 2001".

Fortløpende dokumentnummer (Nummer)

Parti (Partinummer)

Parti som kode.

Partinavn (Partinavn)

Parti i tekstform

Stortingsperiode (PeriodeNr)

Periode som kode.

Stortingsperiode - tekst (Periode_Aar)

Periode som tekst.

Utgivelsesår for partidokument (Aarstall)

Aktuelt for prinsipprogram og andre dokumenter.

Valgår (Valgaar)

Kort tittel (Tittel)

Lang tittel (Lang_Tittel)

I tillegg til Kort tittel inneholder dette feltet i en del tilfeller informasjon om hvor og når dokumentet er vedtatt.

Kommentarer (Kommentarer)

Dokumentasjon av dokumenter omfatter først og fremst eldre dokumenter og inneholder for det meste kildeopplysninger.

Interne kommentarer (Internkommentar)

Type dokument (Type_Dokument)

Feltet viser om partidokumentet tilhører gruppen Valg, Prinsipp eller Andre.

Dokumentnavn (Doc)

Viser til filnavn på dokumentet.