CD: Kapitteloverskrifter for partidokumenter (CD_Innhold)

Tabellen inneholder kapitteloverskrifter for partidokumenter som finnes på CDen "Vi vil..!, Norske partiprogrammer 1884 - 2001".

Fortløpende nummer (Id)

Brukes for å sortere kapitteloverskriftene i dokumentet.

Dokumentnummer (Nummer)

Kapitteloverskrift (Innholdstekst)

Kapitteloverskrift i tekstform.