Dette er en utdatert side

Du er nå kommet til en gammel utdatert side. Du kan besøke våre nye sider her.

This is an outdated page

You have reached an old outdated page. Please visit our new pages here.

Nasjonale valgprogram (1993-2013)

Velg ønsket valgår: 2009 | 2005 | 2001 | 1997 | 1993

Bla i valgprogrammene
Parti Program Orig.
Sosialistisk VenstrepartiArbeidsprogram 2009-2013pdf
Det norske ArbeiderpartiSkape og delepdf
VenstreFrihet og ansvarpdf
SenterpartietSenterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009 - 2013pdf
Kristelig FolkepartiKrFs program 2009-2013pdf
HøyreMuligheter for alle pdf
FremskrittspartietHandlingsprogram 2009-2013pdf
Miljøpartiet De GrønneArbeidsprogram 2009pdf
PensjonistpartietPrinsipp- og handlingsprogram 2009-2013pdf
Kristent SamlingspartiProgrampdf
KystpartietTrygghet i hverdagenpdf
RødtArbeidsprogram for Rødt 2008-2010pdf
Abort-motstanderneProgrampdf
DemokrateneProgram 2009-2013pdf
SentrumsalliansenMer til vestlandetpdf

 

Kilde: Partidokumentarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data