Biografier

Olaf Fjalstad


Født: 02.04.1888
Død: 22.02.1971
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 2. representant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Statsadvokat Høyre
1931-33 2. representant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Statsadvokat Høyre
1934-36 4. representant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Statsadvokat Høyre
1937-45 3. representant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Statsadvokat Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Trådte inn 21.06.1928.

Medlem i Sosialkomiteen
Ble overført til justiskomiteen 21.06.1928, da O. Andersen døde. Chr. Knudsen trådte inn i hans sted.

1931-33 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av lov om stemplet papir.

Nestformann i Justiskomiteen (av 1919)
Erstattet av Røed 20.04.-05.05.1936.

1937-45 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Medlem i Kommunalkomiteen (av 1934)
Kom som forsterkning ved behandling av forandring i skattelovene.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1939, ved behandling av lov om arrestfrihet m.v. for luftfartøyer.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Til behandling av Quislingdokumentene
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
1937-45 Nestformann i Den forberedende fullmaktskomite
Sekretær i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 02.04.1888, Bamle.
Sønn av sogneprest Johan Olafsen Fjalstad (1856-1902) og Joraand Sitje (1861-1946).

Utdanning og yrke:

Student - Kongsgård, Stavanger (1906)
Cand. jur. (1911)

Ansatt - Statsadvokatens kontor (4 år i studietiden)
Sensor - Juridisk embetseksamen
Vikarierende fullm. - Riksadvokaten (1911-1912)
Edsv. fullm. - Sorenskriveren i Valdres (1912-1913)
Kst. sorenskriver - Nordre Helgeland (1914-1915)
Statsadvokatfullmektig - Tromsø (1916-1921) (herunder over 1 år kst. statsadvokat og 8 mndr. kst. sorenskriver i Malangen)
Statsadvokat - Troms og Finnmark lagsogn (1921-1937)
Bestyrer - Norges Banks avdeling i Tromsø (1930-1937)
Sorenskriver - Nedenes (1937) (19. mars 1937. Bosatt i Arendal)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Tromsø formannskap
1925-1925 medlem Tromsø formannskap
1928- medlem Tromsø formannskap
1927-1927 ordfører Tromsø bystyre
1926-1926 varaordfører Tromsø bystyre
1928-1928 medlem Tromsø formannskap
1931- medlem Tromsø formannskap
1929-1930 varaordfører Tromsø bystyre
1931-34 medlem Tromsø formannskap
1934-37 medlem Tromsø bystyre

Offentlige verv:

Varamann - Styret i Norges Banks avdeling i Arendal
1ste revisor - Hypotekbankens lånekontor i Tromsø (1926-1930)

Verv i partier:

Medlem - styret i høyreforeningen, Tromsø
Formann - styret i høyreforeningen (ett år)
Viseformann - styret i høyreforeningen (flere år)
Formann - styret for Høire i Nord-Norges kjøpsteder (1936-1937)

Andre administrative verv:

Varaordfører - Tromsø Sparebanks forstanderskap
Formann - Kontrollkomiteen Tromsø Sparebank
Medlem - Tromsø Sparebanks forstanderskap (til 1928) (-1-1928)