COBRA

COmparative Public Organization Data Base for Research and Analysis, COBRA, er initiert av Public Management Institute, Katholieke Universiteit Leuven, av professorene Geert Bouckaert og Guy Peters.

Lekkje