Mapping the Irish State

Ved University College Dublin er det i gang et prosjekt som skal kartlegge den irske statsforvaltningen.

Prosjektet tar sikte på å utvikle en database med informasjon om etablering, vekst og utvikling av den irske statsadministrasjonen fra etableringen i 1922. Datasettet vil utgjøre en viktig del av infrastrukturen for samfunnsvitenskaplig forskning i Irland til nytte for forskere, historikere etc. Prosjektet er inspirert av den norske Forvaltningsdatabasen og NSD sammen med Rokkansenteret har fungert som rådgivere for utviklingen av den irske databasen.

Link