Dette er en utdatert side

Du er nå kommet til en gammel utdatert side. Du kan besøke våre nye sider her.

This is an outdated page

You have reached an old outdated page. Please visit our new pages here.

Tal på interne departementseiningar fordelt på administrative nivå

Internt nivå:

Direktorat i dobbeltstilling
Avdelingar
Kvasiavdelingar
Seksjonar
Kvasiseksjonar
Kontor
Kontor i direktorat som er i dobbelstilling
Kvasikontor
Sekretariat
Grupper
Stabsorgan

Start- og sluttår:


Dag og månad*:

*Data er oppdatert per 1.1.2010. Dersom ein vil ha eit annan oppteljingstidspunkt (dag eller månad) på året kan dette endrast her.

 

Kjelde: Forvaltningsdatabasen ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data