Bedriftsinformasjon (BedriftStyreArkivet_Bedrift)

Inneholder informasjon om bedriftens navn, bedriftstype, antall årsverk, omsetning og forvatningskapital for banker.

Fullstendig navn (LNavn)

Fullstendig navn på bedriften el banken.

Løpenummer (LpNr)

Fortløpenede nummerering av enhetene innenfor år.

Kort navn (KNavn)

Kort (unikt) navn av bedriften. Navnet er unikt innenfor år.

År (Aar)

Kategorisering av bedrift (TypeBed)

Kategorisering for år 2000 er lagt i feltet TypeBed2000 fordi inndelingen skiller seg fra tidligere år.

Antall tilsette (Ansatte)

Dette er informasjon som ikke har vært prioritert når innsamlingen skjedde; det mangler derfor informasjon for mange virksomheter samtidig som kvaliteten på data er varierende.

Omsetning el. forvaltningskapital (ForvOms)

Omsetning for bedrifter og forvaltningskapital for banker.

Dette er informasjon som ikke har vært prioritert når innsamlingen skjedde; det mangler derfor informasjon for mange virksomheter samtidig som kvaliteten på data er varierende.

Kategorisering av bedrift - 2000 (TypeBed2000)

Kategorisering for andre år er lagt i feltet TypeBed fordi inndelingen i 2000 skiller seg fra tidligere år.