Swedish-Norwegian foreign ministers (Svensknorske_utenriksministre)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Svensk-norske utenriksministre (Svensknorske_utenriksministre)

Tabellen gir en kronologisk oversikt over de svenske utenriksministrene som virket i unionen mellom Norge og Sverige.

Løpende nummerering (LpNr)

Variabelen nummererer hver post (utenriksministerperiode) i tabellen.

Unikt personnummer (Person)

Fornavn (Fornavn)

Fornavn (Fornavn_kort)

Mange av ministrene hadde tre-fire fornavn. For enkelthets skyld indikerer derfor variabelen det enkeltfornavnet vedkommende minister var mest kjent under.

Etternavn (Navn)

Fødselsår (Foedt)

Dødsår (Doed)

Departement (Departement)

Tekstfelt der alle postene er gitt verdien Utrikesdepartementet.

Tittel (Tittel)

Startdato (Start)

Sluttdato (Slutt)

Kommentarer til internett (Eksternkommentar)

Eventuelle spesielle omstendigheter ved de enkelte utenriksministerperiodene er kommentert i denne variabelen.

Kommentarer til internett - på engelsk (ENGeksternkommentar)