Norwegian governments (Norske_regjeringer_ministerier)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Norske ministerier og regjeringer (Norske_regjeringer_ministerier)

Tabellen inneholder en del generell informasjon om Norges ministerier (1814-1884) og regjeringer (1884-d.d.). Koblingsnøklene mellom dette datasettet og 'Norske regjeringsmedlemmer' er datovariablene 'Start', 'Slutt' (samt ev. 'Min_reg').

Regjeringskode (Kode)

Unik tallkode som identifiserer de ulike ministeriene og regjeringene.

Ministerium vs. regjering (Min_reg)

Indikerer om enheten er et ministerium eller en regjering. Variabelen benyttes også til å koble datasettet mot Norske_statsraader_ny.

Fremtredende personer (Ledende_skikkelser)

Hjelpevariabel som oppramser de mest fremtredene personene i ministeriene (statsministrene i regjeringene).

Navn på ministeriene og regjeringene (Statsraadsbetegnelse)

F.eks.: Jens Stoltenbergs andre regjering.

Navn på ministeriene og regjeringene - på engelsk (ENGstatsraadsbetegnelse)

Navn på ministeriene og regjeringene - kortform (Statsraadsbetegnelse_kort)

F.eks.: Stoltenberg II

Navn på ministeriene og regjeringene - engkortform (ENGstatsraadsbetegnelse_kort)

Tittel på leder av statsråd (Tittel_leder)

Tittel på personen(e) som bærer navn til ministeriene og regjeringene.

Ministriets/regjeringens tiltredelsesdato (Start)

Ministeriets/regjeringens avgangsdato (Slutt)

Ministeriets/regjeringens tiltredelsesår (Aar)

Type regjering (parlamentarisk grunnlag) (Flertall)

Tekstvariabel som indikerer hvorvidt regjeringen var en flertallsregjering, mindretallsregjering, samlingsregjering, eller en kombinasjon av disse.

Type regjering (parlamentarisk grunnlag) - på enge (ENGflertall)

Type regjering (farge) (Blokk)

Variabel som blir benyttet til grafiske fremstillinger på nettet. Tallkodene indikerer hvilken 'blokk' regjeringen tilhører (rød, lyseblå, blå eller 'nøytral').

Type avgang (Aarsak_avgang)

Tekstvariabel som indikerer hvorvidt regjeringen gikk av som følge av mistillit, antesipert mistillit, negativt flertall, kabinettspørsmål, intern strid eller annet. Se kapittel av Bjørn Erik Rasch i NOU 2001:03.

Type avgang - på engelsk (ENGaarsak_avgang)

Beskrivelse av avgang (Tidstavle_avgang)

Kodet variabel som er knyttet opp mot tabellen 'tidstavle.' I tidstavletabellen beskrives kort med ord hvorfor regjeringen gikk av, noe utover den generelle kategorisering i variabelen 'aarsak_avgang' (se ovenfor) .

Antall partier i regjeringen (Antall_partier)

Parti(er) i regjeringen (forkortet) (Partier)

Partinavnene er her indikert i sin alminnelige, forkortede form.

Parti(er) i regjeringen (tekst) (Partier_tekst)

Partinavnene er her skrevet helt ut i tekst.

Parti(er) i regjeringen (tekst) - på engelsk (ENGpartier_tekst)

Parti(er) i regjeringen (kodet) (PartierKode)

Partienavnene er her indikert ved unike tallkoder.

Stortingsperiode (StortingPeriodeKode)

Kodet variabel som indikerer i hvilken stortingsperiode(r) regjeringen virket.

Arbeiderpartiet (Ap)

Variabelen er gitt verdien én dersom Ap satt i regjeringen, null ellers.

Arbeiderdemokratene (Ad)

Variabelen er gitt verdien én dersom Ad satt i regjeringen, null ellers.

Høyre (H)

Variabelen er gitt verdien én dersom H satt i regjeringen, null ellers.

Venstre (V)

Variabelen er gitt verdien én dersom V satt i regjeringen, null ellers.

Kristelig Folkeparti (KrF)

Variabelen er gitt verdien én dersom KrF satt i regjeringen, null ellers.

Senterpartiet (Sp)

Variabelen er gitt verdien én dersom Sp (eller Bondepartiet) satt i regjeringen, null ellers.

Frisinnede Venstre (FV)

Variabelen er gitt verdien én dersom FV satt i regjeringen, null ellers.

Norges Kommuniste Parti (NKP)

Variabelen er gitt verdien én dersom NKP satt i regjeringen, null ellers.

Moderate Venstre (MV)

Variabelen er gitt verdien én dersom MV satt i regjeringen, null ellers.

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Variabelen er gitt verdien én dersom SV satt i regjeringen, null ellers.

Samlingspartiet (SAML)

Variabelen er gitt verdien én dersom Saml. satt i regjeringen, null ellers.

Hjemmefronten (Hf)

Variabelen er gitt verdien én dersom medlemmer av HF satt i regjeringen, null ellers.