Education, occupation, medals and other activities (B1905_Utdyrke)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Utdanning, yrke, medaljer og diverse aktivitet (B1905_Utdyrke)

Inneholder først og fremst opplysninger om utdanning- og yrkeskarriere for representanter som har hatt sete på Stortinget f.o.m. 1903 til 1945. Tabellen inneholder også medaljer, priser og utmerkelser, krigsinnsats og i tillegg diverse annen aktivitet som ikke lar seg plassere i andre tabeller.

Datakvaliteten er god, spesielt for stillingsbeskrivelsen. Det som i mange tilfeller derimot mangler er tidfesting av aktiviteten. Videre mangler det av og til opplysninger om hvor aktiviteten har foregått, mao. arbeidsplass eller utdanningssted.

Personlig identifiseringsnummer (Person)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene.

Nummer på aktiviteten (Postnummer)

Opprinnelig rekkefølge på aktivitetene fra biografiene.

Nummer på aktiviteten (nr)

Kronologisk rekkefølge på aktivitetene.

Type aktivitet (type)

Aktiviteten er delt inn i ulike grupper - utdanning, lærlingepraksis, fagbrev, yrke, medaljer/utmerkelser og annen aktivitet.

Type_nsd (type_nsd)

Dette feltet oppdateres ikke av Stortinget. Sammenlignet med feltet TYPE er aktiviteten her delt inn i flere undergrupper. Blant annet er medaljer delt inn i krigsmedaljer og andre medaljer, og under annen aktivtet er krigsinnsats skilt ut som egen gruppe. Inndelingen i undergruppene er trolig ikke helt robust, og bør ikke benyttes i biografier.

Stilling/verv (Stilling)

Tekstfelt med navn på stilling/verv. Inneholder stillingsnavnet slik dette opprinnelig var oppgitt i biografien.

Institusjon/sted (Institusjon)

Tekstfelt med navn på institusjon/sted slik dette opprinnelig var oppgitt i biografien.

Året aktiviteten startet (Fra_aar)

Året aktiviteten opphørte (Til_aar)

Merknad/tilleggsopplysning (Merknad)

Eventuelle tilleggsopplysninger som hører med i en biografi, men som ikke passer inn i noen av de andre feltene. Kan skrives ut direkte i rapporter (eventuelt i parantes) som en tilleggsopplysning til aktiviteten.