Background information (B1905_Person)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Bakgrunnsopplysninger (B1905_Person)

Inneholder bakgrunnsopplysninger om stortingsrepresentantene.

Datakvaliteten er generelt god.

Personlig identifiseringsnummer (Person)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene.

Etternavn (etternamn)

Representantens etternavn.

Fornavn (fornamn)

Representantens fornavn.

Fødselsdato (dag) (f_dato)

Dato (dag) representanten ble født.

Fødselsmåned. (f_maaned)

Måned representanten ble født.

Fødselsår (f_aar)

Året representanten ble født.

Fødested (f_sted)

Stedet representanten er født. Tekstfelt.

Fars stilling (far_stilling)

Stillingen til representantens far.

Fars fornavn (far_fornamn)

Fornavnet til representantens far.

Fars etternavn (far_etternamn)

Etternavnet til representantens far.

Fars fødselsdato (dag) (far_f_dato)

Dato (dag) far ble født.

Fars fødselsmåned (far_f_maaned)

Måneden far ble født.

Fars fødselsår (far_f_aar)

Året far ble født.

Dato far døde (far_d_dato)

Dato (dag) far døde.

Måned far døde (far_d_maaned)

Måneden far døde.

Det året far (ev.) døde (far_d_aar)

Det året far (ev.) døde.

Mors stilling (mor_stilling)

Stillingen til representantens mor.

Mors fornavn (mor_fornamn)

Fornavnet til representantens mor.

Mors etternavn (mor_etternamn)

Etternavnet til representantens mor.

Mors fødselsdato (dag) (mor_f_dato)

Dato (dag) mor ble født.

Mors fødselsmåned (mor_f_maaned)

Måneden mor ble født.

Mors fødselsår (mor_f_aar)

Året mor ble født.

Dato mor døde (mor_d_dato)

Dato (dag) mor døde.

Måned mor døde (mor_d_maaned)

Måneden mor døde.

Det året mor (ev.) døde (mor_d_aar)

Det året mor (ev.) døde.

Partners etternavn (p_etternamn)

Etternavnet til representantens partner.

Partners fornavn (p_fornamn)

Fornavnet til representantens partner.

Partners stilling (p_stilling)

Stillingen til representantens partner.

Partners fødselsdato (dag) (p_f_dato)

Dato (dag) partner ble født.

Partners fødselsmåned (p_f_maaned)

Måneden partner ble født.

Partners fødselsår (p_f_aar)

Året partner ble født.

Gift sted (p_g_sted)

Stedet representanten giftet seg med partneren.

Gift dato (p_g_dato)

Dato (dag) representanten giftet seg med partneren.

Gift måned (p_g_maaned)

Måneden representanten giftet seg med partneren.

Gift år (p_g_aar)

Året representanten giftet seg med partneren.

Partners fars stilling (p_far_stilling)

Stillingen til partners far.

Partners fars fornavn (p_far_fornamn)

Fornavnet til partners far.

Partners fars etternavn (p_far_etternamn)

Etternavnet til partners far.

Partners fars fødselsdato (dag) (p_far_f_dato)

Dato (dag) partners far ble født.

Partners fars fødselsmåned (p_far_f_maaned)

Måneden partners far ble født.

Partners fars fødselsår (p_far_f_aar)

Året partners far ble født.

Dato partners far døde (p_far_d_dato)

Dato partners far døde

Måned partners far døde (p_far_d_maaned)

Måned partners far døde

Det året partners far (ev.) døde (p_far_d_aar)

Det året partners far (ev.) døde.

Partners mors stilling (p_mor_stilling)

Stillingen til partners mor.

Partners mors fornavn (p_mor_fornamn)

Fornavnet til partners mor.

Partners mors etternavn (p_mor_etternamn)

Etternavnet til partners mor.

Partners mors fødselsdato (dag) (p_mor_f_dato)

Dato (dag) partners mor ble født.

Partners mors fødselsmåned (p_mor_f_maaned)

Måneden partners mor ble født.

Partners mors fødselsår (p_mor_f_aar)

Året partners mor ble født.

Dato partners mor døde (p_mor_d_dato)

Dato partners mor døde

Måned partners mor døde (p_mor_d_maaned)

Måned partners mor døde

Det året partners mor (ev.) døde (p_mor_d_aar)

Det året partners mor (ev.) døde.

Død sted (d_sted)

Stedet representanten døde.

Dato representanten døde (d_dato)

Dato (dag) representanten døde.

Måned representanten døde (d_maaned)

Måneden representanten døde.

Det året representanten (ev.) døde (d_aar)

Det året representanten (ev.) døde.

Kommentar (Kommentar)

Tekstfelt med div. kommentarer…

Slektskap til representanter/statsråder (Slektskap)

Inneholder den opprinnelige tekststrengen fra biografiene.