Party assignments (B1905_Partiverv)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Partiverv (B1905_Partiverv)

Inneholder opplysninger om partiverv for representanter som har hatt sete på Stortinget f.o.m. 1903 til 1945.

Datakvaliteten er generelt god. Grenseoppgangen mellom partiverv og organisasjonsverv er i mange tilfeller vanskelig.

Personlig identifiseringsnummer (Person)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene.

Nummer på aktiviteten (Postnummer)

Opprinnelig rekkefølge på aktivitetene fra biografiene.

Verv i parti (Stilling)

Tekstfelt med navn på stilling/verv. Inneholder stillingsnavnet slik dette opprinnelig var oppgitt i biografien.

Geografisk virkeområde (nivaa)

Dette feltet gir informasjon om hvilket nivå (lokalparti, fylkesparti, riksparti, internasjonale partiorganisasjoner) aktiviteten knytter seg til.

Sted (sted)

Institusjon (Institusjon)

Tekstfelt med navn på institusjon/sted slik dette opprinnelig var oppgitt i biografien.

Året aktiviteten startet (Fra_aar)

Året aktiviteten opphørte (Til_aar)

Merknad/tilleggsopplysning (Merknad)

Eventuelle tilleggsopplysninger som hører med i en biografi, men som ikke passer inn i noen av de andre feltene. Kan skrives ut direkte i rapporter (eventuelt i parantes) som en tilleggsopplysning til aktiviteten.

Kode for partiverv (vervkode)

Partivervene er kodet etter nivå (lokallag, fylkesparti m.m.), type verv (leder, nestleder m.m.) og type partiorgan (kvinneorganisasjon, ungdomsparti, stortingsgruppe m.m.) - i alt 54 koder. Feltet oppdateres ikke av Stortinget.

Kode for parti (partikode)

Partiene er kodet. Koden tar imidlertid ikke hensyn til endringer i partinavn, og kan derfor ikke brukes til å hente ut riktig partinavn i rapporter. Partinavn og forkortelser i hjelperegisteret er heller ikke nødvendigvis de "offisielle" og korrekte navnene, i den grad det finnes.