Other executive assignments (B1905_Admverv)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Andre administrative verv (B1905_Admverv)

Inneholder opplysninger om andre administrative verv for representanter som har hatt sete på Stortinget f.o.m. 1903 til 1945. Andre administrative verv defineres her som deltakelse i styrer, direksjoner og råd i private firmaer og selskaper. Hovedsakelig omfatter dette aktivitet i kommersielle foretak, men også aktivitet i stiftelser er registrert i denne tabellen, der hvor det ikke dreier seg om offentlig representasjon. Til dels er også denne tabellen en samlegruppe for verv som ikke så lett lar seg plassere, som f.eks. deltakelse på konferanser som ikke klart er forbundet med organisasjons- eller partivirksomhet.

Grenseoppgangen mellom administrative verv på den ene side og offentlige verv, organisasjonsverv og yrke har i enkelte tilfeller vært vanskelig å foreta.

Personlig identifiseringsnummer (Person)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene.

Nummer på aktiviteten (Postnummer)

Opprinnelig rekkefølge på aktivitetene fra biografiene.

Verv (Stilling)

Tekstfelt med navn på stilling/verv. Inneholder stillingsnavnet slik dette opprinnelig var oppgitt i biografien.

Institusjon (Institusjon)

Tekstfelt med navn på institusjon/sted slik dette opprinnelig var oppgitt i biografien.

Året aktiviteten startet (Fra_aar)

Året aktiviteten opphørte (Til_aar)

Merknad/tilleggsopplysning (Merknad)

Eventuelle tilleggsopplysninger som hører med i en biografi, men som ikke passer inn i noen av de andre feltene. Kan skrives ut direkte i rapporter (eventuelt i parantes) som en tilleggsopplysning til aktiviteten.