Biografier

Knut Torstensen Sjøli


Født: 20.02.1877
Død: 1955
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant 3. Vinger og Odalen Snekker Arbeiderpartiet
1919-21 1. representant 3. Vinger og Odalen Snekker Arbeiderpartiet
1922-24 6. representant Hedmark fylke Snekker Arbeiderpartiet
1925-27 1. suppleant Hedmark fylke Snekker Arbeiderpartiet
1928-30 4. representant Hedmark fylke Snekker Arbeiderpartiet
1931-33 4. representant Hedmark fylke Snekker Arbeiderpartiet
1934-36 4. representant Hedmark fylke Snekker Arbeiderpartiet
1937-45 3. representant Hedmark fylke Snekker Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Justiskomite nr. 2
1919-21 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
1922-24 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
1925-27 Varamedlem i Jernbanekomiteen
Møtte for Sæter 18.02.-24.02 og 09.05.-11.05.1927.

Varamedlem i Skog- og vassdragskomiteen
Møtte for Oscar Nilssen 05.02.-08.02.1926 og 10.03.-14.03.1927.

1928-30 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
1931-33 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
1934-36 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
1937-45 Medlem i Kommunalkomiteen (av 1934)

Personalia:

Født 20.02.1877, Sand sogn, Nord Odal.
Sønn av gårdbruker og bøkker Torsten Knudsen Sjøli (1847-1921) og Inge Jørgensdatter (1851-1927).

Utdanning og yrke:

Småbruker - Nord-Odal
Bygningshåndverker - En stor del i bygdene nær Oslo (fra 1892) (har siden drevet som sådan)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1907 medlem Nord-Odal herredsstyre (i omkr. 30 år)
Ukjent periode varaordfører Nord-Odal herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Nord-Odal skolestyre
Formann - Nord-Odal skolestyre
Medlem - Nord-Odal helseråd
Medlem - Nord-Odal menighetsråd
Medlem - Nord-Odal overligningsnemnd
Medlem - Nord-Odal kommunale gjeldskomite
Medlem - Elektrisitetsverkets styre, Nord-Odal
Medlem - Tuberkulosehjemmets styre, Nord-Odal
Medlem - Fylkesskattestyret, Hedmark
Varamann - Riksskattestyret

Verv i partier:

Medlem - fylkets arbeiderparti, Hedmark