Biografier

Johan Ernst Mowinckel


Født: 07.11.1860
Død: 23.03.1947
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 3. representant Bergen Kjøbmann Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Trådte inn for Meling i 1923.

Medlem i Landbrukskomiteen
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av kornsaken.

Medlem i Næringskomite nr.2
Erstattet av Bollmann 26.05-10.07 og 06.11.-08.11.1923, fra 22.02.-08.03.1924 og fra 29.07 og ut sesjonen i 1924.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Utenrikskomiteen
Trådte inn for Rye Holmboe 06.03.1923. Permisjon i 1923, Mohr trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 07.11.1860, Bergen.
Sønn av kjøpmann Edward Christian Mowinckel (1831-1895) og Cornelia Schultz Blydt (1833-1905).

Utdanning og yrke:

Elev - Laadings borgerskole
Handelsborgerskap (1882)

Reiste - Tyskland
Grossist - Etablerte en gros forretning i kolonial- og melvarer, Mowinckel & Müller til (til 1884)
Arbeidet - Kontor hos kjøpmann Ludolf J. E. Næss i Bergen (1875-1880)
Grossist - En gros forretning, Mowinckel (alene) (fra 1884)
Anla og drev - Margarin- (smør) fabrikk (1898-1927) (margarinfabrikken er overtatt av en sønn)
Seniorsjef - En gros forretningen under navn A.s J. E. Mowinckel (fra 1912) (i 1922 ble en egen avdeling av firmaet opprettet i Oslo, som ble drevet til 1929. Se herom nedenfor under hans sønn T. Mowinckel)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Bergen formannskap
1907-1909 medlem Bergen formannskap
1910- varaordfører Bergen bystyre
1897-1898 medlem Bergen bystyre

Offentlige verv:

Formann - Bergens kommunale jernbanekomite av 1918
Valgmann - (1903)
Medlem - Bergens børs- og handelskomite (1907-1908)

Verv i organisasjoner:

Formann - Bergens Handelsforening
Medstifter - Bergens Handelsforening (1895)
Medlem - Styret Den Norske Handelsstands Fællesforening (1898-1902)
Medlem - Handelskammerets styre, Bergen (1915-1925)
Medlem - Styret Den norske Handelsstands Forbund (1919-1924)
Viseformann - Styret Den norske Handelsstands Forbund (1922-1924)
Æresmedlem - Bergens Handelsforening (fra 1927)

Diverse:

Slektskap: Bror av nedennevnte Johanne Vogt tremenning av etternevnte Joh. Ludw. Mowinckel.