Biografier

Lars Olsen Aukrust


Født: 02.10.1886
Død: 10.01.1965
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 1. suppleant Hedmark fylke Landbruksskolebestyrer Senterpartiet
1934-36 7. representant Hedmark fylke Landbruksskolebestyrer Senterpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen

Personalia:

Født 02.10.1886, Aukrust i Lom.
Sønn av gårdbruker Olav Olsen Aukrust (1851-1931) og Marit Paalsdatter Andvord (1864-1936).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Storhove landbruksskole (1907)
Eksamen - Norges landbrukshøyskoles jordbruksavd. (1911)
Studiereise - Studieøyemed, Danmark (1912)
Student - Beitespørsmål, med stipendium, Sverige (1917)

Lærer - Realfag, Østfold folkehøyskole (1911-1913)
Fylkesagronom - Nordre Østerdalen (1914-1917)
Dommer - Statens storfeutstillinger, Tynset (fra 1914)
Bestyrer - Storteigen landbruksskole, Alvdal (1918-1945)

Offentlige verv:

Medlem - Den depart. beitekomite av 1917
Medlem - Skolestyret ????
Medlem - Styret for landbruksselskapet, Hedmark (1919-1925)

Verv i partier:

Medlem - Bondepartiet, landsstyret (1938-1945)

Verv i organisasjoner:

Formann - Selskapet for Norges Vels sæter- og beiteutvalg
Formann - Alvdal Bondelag
Medlem - Norges Bondelag, landsstyret
Konsulent - Selskapet for Norges Vel (1917-1918)
Medlem - Selskapet for Norges Vels direksjon (1934-1945)

Litteratur:

Fagforf. - "Beitekultur"
Art. forf. - Artikler i aviser og tidsskrifter