Biografier

Adolf Edvard Thune-Larsen


Født: 06.06.1870
Død: 04.10.1958
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. suppleant 4dje kreds, Hammersborg Direktør Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Varamedlem i Næringskomite nr.1
Møtte for Rustad 19.02.-11.03.1920.

Personalia:

Født 06.06.1870, Oslo.
Sønn av grosserer Anton Ludvig Larsen (1844-1919) og Randine Erichsen (1845-1880).

Utdanning og yrke:

Reiste - Frankrike og Tyskland (ett år i hvert land)
Eksamen - Kristiania handelsgymnasium (1888)
Studerte - Commercial College i York (1889)

Arbeidet - Halvorsen & Larsens papirforretning (fra 1893)
Prokura - Halvorsen & Larsens papirforretning (1896)
Adm. dir. - Firmaet Halvorsen & Larsen Ltd. (1900-1925)
Grosserer - Egen agenturforretning i papir, kontorartikler m. m. (fra 1929)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Oslo bystyre

Offentlige verv:

M. fl. - Verv
Formann - Vaterlands asyl (fra 1916)

Verv i partier:

Formann - Oslo Høire (1919)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Femtimannsutvalget
Medlem - Styret Den Norske Husflidsforening
Medlem - Styret Eugenia Stiftelse
Stifter - Papirgrossisternes Landsforening
Formann - Styret Papirgrossisternes Landsforening
Medlem - Styret Christiania Handelsstands Forening (1915-1916)
Viseformann - Styret Christiania Handelsstands Forening (1915-1916)
Medlem - Styret Den norske Handelsstands Fellesforening (1916-1919)
Formann - Norges Handelsstands Forbund (1919-1924)

Andre administrative verv:

Medlem - Representantskapet A.s Sundland
Medlem - Representantskapet Bøhnsdalen
Medlem - Representantskapet Eker
Medlem - Representantskapet Vittingfoss