Biografier

Kristoffer Skraastad


Født: 31.07.1865
Død: 07.03.1948
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 7. representant Hedmark fylke Gårdbruker Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Lønningskomiteen
Erstattet av Gjølstad 29.06.-01.07.1926 og 27.04.-08.05.1927.

Personalia:

Født 31.07.1865, Skråstad i Vang, Hedmark.
Sønn av gårdbruker Gudbrand Rabstad (1833-1896) og Marte Skraastad (1836-1921).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Elev - Fortsettelsesskole
Elev - Et kursus ved Sagatun folkehøyskole (1883)

Bestyrer - Vang Korn- og Frørenseri (fra 1886)
Forpakter - Sjefsgården Hoel i Vang (1890-1900)
Gårdbruker - Skråstad, Vang i Hedmark (1900-1938) (kjøpte fedrenegården 1900 og overdro den til sin sønn i 1938)
Adm. dir. - Vang og Furnes Brannkasse (1903-1947)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Vang herredsstyre
1901-04 medlem Vang herredsstyre
1904-07 medlem Vang herredsstyre
1907-10 medlem Vang herredsstyre
1910-13 medlem Vang herredsstyre
1913-16 ordfører Vang herredsstyre
1918- ordfører Vang herredsstyre
1916-1917 varaordfører Vang herredsstyre
1919-22 ordfører Vang herredsstyre
1922-25 medlem Vang herredsstyre
1925-28 medlem Vang herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem fylkesutvalget, Hedmark (i 6 år).

Offentlige verv:

Innehatt - Nesten alle kommunale tillitsverv, Vang
Medlem - Overstyret Jønsberg landbruksskole

Andre administrative verv:

Formann - Styret "Hamar Stiftstidende"
Formann - Styret Vangs Brænderi (til 1939) (-1-1939)
Formann - Representantskapet Hamar Slagteri (til 1939) (-1-1939)
Medlem - Representantskapet Hedmark Meieri (til 1939) (-1-1939)
Medlem - Direksjonen Hamar Privatbank (til 1942) (-1-1942)
Medlem - Styret Samtrygd (1928-1946)
Nestformann - Styret Samtrygd (fra 1937)
Formann - Styret Samtrygd (fra 1941)