Biografier

Rudolf Falck Ræder


Født: 10.06.1881
Død: 05.08.1951
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 4. representant Trondhjem og Levanger Overingeniør Det Frisinnede Venstre
1934-36 5. representant Trondhjem og Levanger Overingeniør Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som fortserkning i 1935, ved behandling av byggelån til A/S Norsk Stål.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen

Personalia:

Født 10.06.1881, Kongsvinger.
Sønn av kaptein Severin Henrik Ræder (1846-1904) og Thora Falck (1857-1947).

Utdanning og yrke:

Student - Aars og Voss, Oslo (1901)
Studerte - Den tekniske høyskole i Zürich (1906-1907)

Vpl. offiser (1902)
Bygningsingeniør - Trondhjems tekn. læreanstalt (1905-1906)
Assistentingeniør - Thamshavnbanen (1905)
Deltok - Byggingen av luftskipshall på Danskeøen for Wellmans polarekspedisjon (1906)
Oppsynsmann - Utbyggingen av Nedre Lerfoss (1908-1909)
Ingeniørassistent - Vassdragsvesenet (fra 1909)
Premierløytnant (1914)
Avdelingsingeniør - (Vassdragsvesenet?) (fra 1914)
Byggeleder - Utbyggingen av Hasselelvens Elektrisitetsverk (1917-1919)
Driftsbestyrer - Hasselelvens Elektrisitetsverk (1920-1921) (samtidig tilknyttet arbeidet med landsplanen for elektrisitetsforsyningen 1920-21)
Overingeniør - Sør-Trøndelags elektrisitetsforsyning (1921-1931)
Drev - Privat konsulentforretning (1931-1938)
Rådmann - Trondheim (1939-1941) (fra 1. jan. 1939. Avskjediget 31. jan. 1941)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1931-34 medlem Trondheim bystyre
1934-37 medlem Trondheim bystyre

Offentlige verv:

Formann - Byggekomiteene Trondheims tinghus og telegrafbygningen i Trondheim
Medlem - Den depart. komite av 1936 om myr- og jordvern i kystdistriktene

Verv i partier:

Medlem - styret Fris. Folkeparti
Medlem - styret Trondheims Frisindede Venstre (1930-1933)
Varaformann - Fris. Folkepartis hovedstyre (1933-1936)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Fedrelandslagets Trondheimsavdeling (1925-1930)

Diverse:

Okkupasjonen: Han ble 31. jan. 1941 avskjediget som rådmann og forvist Trondheim 15. febr. s. å. - Arrestert 2. mars 1943 og satt på Vollan Falstad, Grini og Mysen til frigjøringen.
Slektskap: Om hans oldefar, sorenskriver A. F. Muus, og om oberst J. C. Ræder, bror av hans bestefar, se Lindstøl s. 614, 637.