Biografier

Peder Andreas Morell


Født: 01.01.1868
Død: 30.01.1948
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 1. suppleant Akershus Amt Godseier Høyre
1919-21 1. representant 2. Aker Godseier Høyre
1922-24 2. representant Akershus fylke Godseier Høyre
1925-27 3. representant Akershus fylke Godseier Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
Trådte inn for Rønneberg i 1904-1905

1919-21 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Ble overført til sosialkomiteen 21.06.1920, Ek trådte inn i hans sted.

Nestformann i Protokollkomiteen
Ble overført til sosialkomiteen 21.06.1920, Ek trådte inn i hans sted.

Formann i Sosialkomiteen
Ble overført fra protokollkomiteen 21.06.1920, overtok som formann.

1922-24 Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av lov om bygningsvesenet.

Formann i Sosialkomiteen
Formann i 1923-1924.

1925-27 Formann i Sosialkomiteen
Formann i 1925-1926. Gikk ut for Iversen 05.03.1926.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Gikk ut for Aas 05.03.1926.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
1922-24 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Venger 06.03.1923.

1925-27 Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn i regjering i 1926, Schjerven trådte inn i hans sted.

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Den parlamentariske unions møte i Wien, 1922.
Deltatt - En rekke parlamentariske og sosialpolitiske møter i Stockholm, Helsingfors, København og Oslo.
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Sosialdepartementet 05.03.1926 - 27.01.1928

Personalia:

Født 01.01.1868, Bjølsen mølle i Aker.
Sønn av brukseier Ole Amundsen (1827-1885) og Johanna Gustava Hiort Kjelin (1844-1918).

Utdanning og yrke:

Elev - Ås høyere landbruksskole (1899-1890)

Eide og drev - Eiendommer, Nedre Grefsen i Aker, store O og senere Østre Grefsen (fra 1890) (overtok Nedre Grefsen fra faren. Eiendommene (alle) ble etterhånden solgt på grunn av deres nærhet til den stadig voksende by)
Stempelpapirforvalter (1928-1938) (utnevnt 5. juli 1928, fra 1. aug. Avskjed fra 1. jan. 1938, kst. til okt. s. å)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Aker herredsstyre
Fra 1898 medlem Aker formannskap
1901-04 ordfører Aker herredsstyre
1904-07 ordfører Aker herredsstyre
1910-13 ordfører Aker herredsstyre
1913-16 ordfører Aker herredsstyre
1895-1898 medlem Aker herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - En rekke kommunale komiteer, Aker
Delegert - Fra Aker i saken om byutvidelsen
Medlem - Aker fattigstyre (1892-1895)
Valgmann - (1900)
Medlem - Aker skolestyre (1902-1908)
Valgmann - (1903)
Forlikskommissær - Aker (1903-1906)
Suppleant - Norges Banks direksjon (1911-1915)
Forlikskommissær - Aker (1912-1918)
Medlem - Norges Brannkasses representantskap (1913-1938)
Formann - Akershus amts utstillingskomite (1914)
Formann - Akershus Fylkes Elektrisitetsverks råd (1920-1934)
Medlem - Rådet Akers Elektrisitetsverk (1921-1926)
Medlem - Riksskattestyret (1921-1929)
Formann - Den depart. tjenestemannskomite av 1919 (fra 1923)
Regjeringens representant - Styret det internasjonale arbeidsbyrå (1926-1928)

Verv i organisasjoner:

Medstifter - Brannvernforeningen
Medlem - Styret Brannvernforeningen
Delegert - Den nordiske brannvernforenings møter i Stockholm, København og Oslo
Viseformann - Akers Sogneselskap (1903)
Viseformann - Akers Sogneselskap (1905-1907)

Andre administrative verv:

Formann - A.s Akersbanenes styre (1917-1927)
Medlem - Akers Sparebanks direksjon (1918-1943)
Formann - Styret A.s Bryn - Halden og Nitedal Tændstikfabrikker (1928-1946)
Medlem - A.s Akersbanenes styre (fra 1935)

Diverse:

Slektskap: Svoger av forannevnte S. Astrup.