Biografier

Alfred Theodor Michelsen


Født: 17.12.1874
Død: 12.03.1941
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 2. suppleant Akershus fylke Gårdbruker Det Frisinnede Venstre

Personalia:

Født 17.12.1874, Bergen.
Sønn av kafeinnehaver Magnus Michelsen og Andrea Thomassen.

Utdanning og yrke:

Elev - Middelskolen
Elev - Jønsberg landbruksskole

Reiste - U. S. A. (i 1 år)
Ansatt - Bank, U. S. A.
Arbeidet - En farm, U. S. A.
Drev - Pensjonat, sammen med sin hustru
Gårdbruker - Mork i Eidsvoll (fra 1901)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Eidsvoll herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Eidsvolls komm. elektrisitetsverk

Andre administrative verv:

Formann - Eidsvold Meieri

Litteratur:

Art. forf. - Om økonomiske og politiske spørsmål i pressen